Om

Vi er et søskendepar, der længe har interesseret os for filosofi, psykologi og selvudvikling. Det startede allerede i gymnasieårene med læsning og lange diskussioner om idehistorie, kunst og film. Senere blev det til bøger om dybdepsykologi og selvudvikling. Vi gik også begge i jungiansk analyse for at åbne for de sider af erkendelsen, man ikke kan tænke sig til.

Langsomt, men sikkert, begyndte vi at forstå og opleve det, som vi kalder stilhedens mirakel, nemlig den tilstand af glæde og lys, som ligger nedenunder det, vi normalt kalder virkeligheden. I denne erkendelsesproces fik vi uvurderlig hjælp af de bøger, vi læste, især J. Krishnamurtis mange taler, Et kursus i mirakler, Eckhart Tolles bøger: Nuets kraft og En ny jord, samt Gary R. Renards bøger: Gud er og Din udødelige virkelighed.

Som årene er gået, og vores indsigt er vokset, har vi fået mod på og lyst til at dele ud af vores viden. Lisbeth er forfatter til teksterne og Henrik er fotografen bag de mange billeder.Lisbeth Schneider (f. 1958)

Mag. art. i nordisk litteratur med speciale i dybdepsykologi. Har skrevet bøgerne Tomhedens fylde – om selvudvikling og bevidsthedsudvidelse (Aschehoug 2002, genudgivet på Books on Demand 2010), Stilhedens mirakel – en rejse i det indre liv (Books on Demand 2010), Lysblomster - til inspiration og glæde (Books on Demand 2011) og Befrielse - frihed fra den, du tror, du er (Books on Demand 2014).


20120720 135 0011-Edit

Henrik Schneider (f. 1957)

Cand. scient. i datalogi og filmvidenskab med speciale i it og etik, som siden er omarbejdet og udgivet som Visioner om informationssamfundet (Nyt Nordisk Forlag 1986). Har desuden fået udgivet De fire årstider - en udviklingsrejse i billeder (Books on Demand 2011), Lysblomster - til inspiration og glæde (Books on Demand 2011) og Befrielse - frihed fra den, du tror, du er (Books on Demand 2014).