Min "fjende"

En meget enkel øvelse til at blive bevidst om egne ubevidste sider, er at beskrive et menneske, som man af en eller anden grund ikke kan holde ud

En meget enkel øvelse til at blive bevidst om egne ubevidste sider, er at beskrive et menneske, som man af en eller anden grund ikke kan holde ud. Og man skal bare give den hele armen og skrive en lang liste, hvor man virkelig får beskrevet denne persons egenskaber, så de står sort på hvidt.

Det er faktisk en både sjov og befriende øvelse, for der er megen energi gemt i vores antipatier. Og det er der, fordi de dækker over noget, som ikke har spor at gøre med andre mennesker, men derimod udelukkende handler om noget i os selv, som er så ubevidst for os, at vi kun kan opleve det via andre.

Din liste kan fx se sådan ud. Læg mærke til at det er din egen oplevelse af personen. Listen siger nødvendigvis ikke noget om, hvordan vedkommende er, eller hvordan han/hun opfatter sig selv.

Sådan oplever jeg min fjende
snæversynet
forudsigelig
kontrolleret
negativ
...

Den liste, du får skrevet, er en opremsning af de egenskaber, du har svært ved at leve med i din egen personlighed. Du kan nu kaste den bort, fordi du nægter at se nogen sammenhæng, eller også kan du prøve at se, om der ikke skulle være noget om snakken.

De egenskaber, som du oplever, at din ”fjende” har, er det ikke egenskaber, som du selv kunne have gavn af at udvikle. Har man lavet en liste, som den ovenfor, så er man sikkert selv noget af et festmenneske, som ikke er god til alt det med pligt og ansvar. De sider af ens personlighed har man fortrængt og de er blevet ubevidste og dermed så forvrængede, at man kun kan opleve dem negativt. I virkeligheden kan det, man oplever som snæversynethed, være ens egen evne til at beskæftige sig med detaljer. Forudsigeligheden kan dække over ordenssans. Det at være kontrolleret er måske lige, hvad man som festmenneske kunne have gavn af at mestre i bestemte situationer. Negativiteten er, når det kommer til stykket, nok bare ens tabte evne til sund skepsis.

Den liste, man får lavet, er således alle tiders chance til at komme på sporet af ens fortrængte personlighed, som - når den først er bevidstgjort - vil berige ens liv på overraskende måder.

Du kan læse mere om denne øvelse i bogen Tomhedens fylde, hvor eksemplet også er hentet fra.