Indsigt
Her kan du læse om indsigter, der belyser forskellige sider af selvudvikling på en enkel og overskuelig måde. De små tekster indeholder viden, erfaringer og gode råd.

Du kan også finde mange af teksterne i bogen Befrielse.

Slip identifikationen med sindets indhold

Opfordringen til at holde op med at identificere sig med sindets indhold er det gode råd, man får, når man læser spirituelle bøger. Men hvad i alverden betyder det ... Læs mere

Sandkassen

Prøv at se en sandkasse for dig. Der er ikke andet i den end sand og en ramme omkring det. Dette billede kan bruges til at beskrive, hvad en oplevelse af frihed og lykke dybest set handler om ... Læs mere

Det tredje standpunkt

Al selvudvikling handler om at bevidstgøre stadig større dele af sig selv, som man hidtil har været ubevidst om. Det er en lang og forunderlig proces ... Læs mere

Træd tilbage

Vi har alle sammen en måde at opleve på, som vi er så vant til, at vi er helt identiske med den. Vi oplever den simpelthen som værende os ... Læs mere

Slut fred

Det, du er bevidst om, det du giver plads og anerkendelse i dit liv, dvs. det du selv kan rumme, er aldrig et problem. Derimod er den følelse, du ikke kan lide, en evig forstyrrelse, fordi den hele tiden vil forsøge at få din opmærksomhed ... Læs mere

At give slip

Den eneste måde, hvorpå man kan komme ud af en uudholdelig situation, er ved at erkende, at den er uudholdelig. Men det er netop denne erkendelse, vi har så uendeligt svært ved at nå frem til ... Læs mere

Lad følelserne være

Følelser er følelser. Hverken mere eller mindre. De er, hvad de er, nogle behagelige, andre mindre behagelige og nogle temmelig uudholdelige. Men det er stadig væk bare følelser ... Læs mere

En mystik oplevelse

Vi oplever det, vi tror på. Så enkelt kan det siges, og dog er det så utroligt svært at gennemskue. For det vi oplever, oplever vi jo netop, fordi vi tror, at sådan forholder det sig ... Læs mere

Personlighedens fængsel

Det er en interessant iagttagelse, at vores liv dybest set er en gentagelse. Det kan måske se ud som om, der sker noget nyt, men i virkeligheden er det bare mere af det samme ... Læs mere

Livet er ikke en kamp

Det er det helt store mysterium, hvorfor vi hver dag kæmper og anstrenger os for at få det hele til at lykkes, når vi nu alle sammen ved, at det ikke sker ... Læs mere

Jegets ide

Det, vi oplever som vores personlighed, er i virkeligheden en fortælling, vi selv har konstrueret ... Læs mere

Når forestillingerne står i vejen

Hvem kender ikke situationen, hvor man igen og igen maser med at få styr på et problem, der bare ikke vil give sig ... Læs mere

Spillets regler

Vi har alle sammen et spil, som vi gennemspiller hver eneste dag. Disse spil består af de forestillinger, som vi er overbeviste om er sande, virkelige og meningsfulde, og som vi derfor deltager i med hele vores opmærksomhed ... Læs mere

Hvad er stilhed?

Stilhed er ikke bare en ydre ting, såsom fravær af støj. Det er den indre oplevelse, som opstår, når man i et øjeblik ikke længere er identisk med det, man oplever ... Læs mere

Normverdenen

Det, vi oplever som det gode liv, er en veldefineret affære: Lykke, succes, rigdom, sundhed og så videre ... Læs mere

Helheden

Tegn en cirkel med en prik i midten som centrum. Det er et billede på den helhed, vi er ... Læs mere

Lyt til det, der er

Vi leder vel alle sammen på hver vores måde efter det, der vil give os en oplevelse af at have fundet vores plads i livet. Problemet er, at vi leder det forkerte sted ... Læs mere

Fortrængte følelser

Alle mennesker har en grundfølelse, som de fortrænger. Nemlig den følelses tilstand som er i modsætning til deres normale selvopfattelse ... Læs mere

Hvem er du?

Hvem er du? Svaret på det spørgsmål er meget enkelt: Du er summen af de valg, du har truffet ... Læs mere

Vores yndlingshistorie

Vi fortæller alle sammen historier om os selv og vores omgivelser ... Læs mere

At modtage hjælp

Hvem kender ikke situationen, hvor man synes, at nu kan det være nok, og man ikke kan udholde mere ... Læs mere

Selvoptagethed

Er der en ting, som kendetegner alle mennesker, så er det, at de er optagede af, hvordan de har det, og hvordan det skal gå dem ... Læs mere

Tegnene er der

Det er interessant at iagttage de tegn, som vi hele tiden modtager i form af små vink eller pudsige episoder eller påfaldende hændelser ... Læs mere

Stræben og anstrengelse

Kampen for det, vi tror, er mere og bedre, er det, der opretholder den verden, vi kender. Vi stræber og maser for at få det, som vi gerne vil have det ... Læs mere

Vaner

Den måde, vi hver især løser problemer på, virker ikke! Det kan enhver konstatere, hvis de er ærlige bare et øjeblik ... Læs mere

Mystikernes motto

De mennesker, som er nået frem til oplysning, fortæller om den samme skelsættende indsigt, der er afgørende for den forvandling, de har oplevet ... Læs mere

En krise er også en mulighed

I disse krisetider må det være på sin plads at nuancere krisebegrebet en smule ... Læs mere

Accept

Hvordan kommer man derhen, hvor man kan give slip på alle sine forestillinger og illusioner og dermed gøre plads til, at sandheden kan skinne igennem ... Læs mere

Sluk for jeget

Man kan undrende spørge sig selv, hvorfor vi igen og igen oplever at kæmpe med de samme problemer, de samme følelser, de samme tanker ... Læs mere

Længslen efter kærlighed

Alle længes vi efter kærlighed, og vi leder alle sammen efter den på en eller anden måde ... Læs mere

Betydningen af selvudvikling

En potteplante skal med tiden have en større potte og ny jord for fortsat at kunne trives og gro ... Læs mere

Oplevelsen af ingenting

For at forstå hvad det vil sige at være i nuet, kan man prøve at forestille sig, at man står i en stor hule. Det eneste, der er der, er ingenting ... Læs mere

To verdner

Der findes to verdner, frygtens og kærlighedens, men kun den ene af dem er virkelig. Desværre har vi mennesker valgt frygtens verden ... Læs mere

Lykke

For mange år siden læste jeg en lille historie, som beskriver oplevelsen af lykke og væren så godt, at jeg gerne vil bringe den videre ... Læs mere

Gentagelse eller frihed

Prøv at indse at det, du kender som dit liv, virker som den samme historie, du oplever igen og igen ... Læs mere

Frygt

Hvis man tror, at bare man ved meget om selvudvikling, så er alting nemt, så tager man fejl ... Læs mere

Pligt versus glæde

De fleste af os er fanget i pligtens glædesløse verden, hvor utilfredshed og kritik får alt for meget plads ... Læs mere

Lidelse

Det er en helt normal reaktion at ville undgå lidelse. Og skulle den alligevel opstå, så gør de fleste alt for at slippe af med den igen ... Læs mere

Depression og indsigt

Vi er vant til at betragte depression som sygelig, men den er også en mulighed for indsigt ... Læs mere

Vores virkelighedsopfattelse

”Jeg vil se det, før jeg tror det”, er en helt almindelige vending ... Læs mere

Kejserens nye klæder

Mange kender eventyret om drengen, der som den eneste turde erkende, at kejseren ikke havde noget tøj på ... Læs mere

Drømme

Det svære ved selvudvikling består i, at man arbejder med ubevidst materiale. Det vil sige, de sider af en selv, som man ikke har nogen viden om, fordi de ligger uden for ens selvopfattelse ... Læs mere

En opdagelsesrejse

Det, vi kalder livet, er en stadig kamp. Vi anstrenger os, arbejder, stræber, holder ud og kæmper for at få det hele til at hænge sammen. Hvordan kan det være, at det er vores indhold i livet ... Læs mere

Skænderier

Hvorfor bliver vi dog ved med at skælde ud på andre? Vi ved jo af erfaring, at det ikke fører til nogen forbedring eller befrielse ... Læs mere

Selvudvikling er selvafvikling

Hvis man kun skal huske én ting om selvudvikling, så er det, at selvudvikling er en selvafviklingsproces ... Læs mere

Betingelsesløs kærlighed

Betingelsesløs kærlighed. Hvilket udsagn, hvilken udfordring. Kun en håndfuld mennesker på denne klode kan vel leve op til den ... Læs mere

Problemer

Så længe vi er optagede af os selv, er vi i sikkerhed ... Læs mere

Afrikas dronning

Hvis du har lyst til at få sat billeder på den dybe selvudviklingsproces, så se filmen Afrikas dronning ... Læs mere

Kend dig selv

Kend dig selv. Sådan lyder det enkle krav i selvudvikling ... Læs mere

Konflikter

Når konflikter spidser til, reagerer vi som regel på to måder ... Læs mere

Uønskede tilstande

Vi kender det alle sammen. Igen er man faldet ned i en af disse uønskede tilstande ... Læs mere

Stress

Hvorfor stresser vi rundt? Hvorfor har vi så travlt, at vi hele tiden føler os presset ... Læs mere

Selvforglemmelse

Roserne vokser i dale. Sådan hedder det i en gammel salme ... Læs mere

Udsigtspunktet

Bevidsthed er klarest beskrevet som ophør af lidelse ... Læs mere

Udholdenhed

Der er mange billeder på, hvad selvudviklingsprocessen går ud på ... Læs mere

Glæde

Oplevelsen af dyb glæde er en nådestilstand forstået på den måde, at man ikke kan tvinge den frem ... Læs mere

Vores forestilling

Det er vores forestilling om, hvem og hvad vi er, vi hele tiden ser foran os i konkret form ... Læs mere

Så du gorillaen?

Jeg så engang et spændende og sjovt eksperiment ... Læs mere

At forvente af den anden

Mange mennesker har en forventning om, at andre mennesker og specielt deres partner skal være på en bestemt måde ... Læs mere

Kilden

For at høre kilden, må man selv være helt stille ... Læs mere

At lyve

Det siges, at det er helt almindeligt at lyve ... Læs mere

Den, vi er

Det er virkelig tankevækkende og forunderligt, at den, vi er, afspejles i alt, hvad vi gør ... Læs mere

Forår

Nu er det igen ved at blive forår. Det er lige ventet og alligevel overraskende hvert eneste år ... Læs mere

Kærlighed

I dag skal det handle om kærligheden, eller hvad man nu skal kalde længslen efter den eneste ene ... Læs mere